субота, 20. мај 2017.

Azbuka


Azbuka


Azbuka (азбука) je reč koja je nastala od az i buki, što su nazivi za prva dva slova u redosledu slova azbuke. Maštovita azbuka je pomagalo uz pomoć kojeg se lakše uči savremena srpska azbuka.

Azbuka
Azbuka

Azbuka ima takve nazive slova koji su u stvari reči koje daju dugu pangramsku rečenicu za lakše upamćivanje - azъ buky vĕdĕ glagoljǫ dobrĕ jestъ živĕtĕ... – "ja slova znajući govorim dobro je živeti...". Pangram (grč. πᾶν γράμμα, pan - sve + gramma - slovo) ili pangramska rečenica je rečenica u kojoj se koriste sva slova azbuke bar jednom.

Az Buki
Az Buki

Nazivi slova azbuke su izvorno staroslovenski, ali mogu biti različitog oblika. Tako se na primer slovo vĕdĕ negde naziva i vĕdi. Staroslovenska azbuka je bila prvi ćirilični alfabet. Danas se reč azbuka koristi za označavanje nekog od brojnih ćiriličnih pisama. Mnogi narodi koriste ćirilicu imajući svaki svoju azbuku. Srpska azbuka kojom se danas služimo je tehnički najsavršenije pismo.


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.