среда, 24. мај 2017.

Učimo slova

Učimo slova

Učimo slova uz pomoć Maštovite azbuke. Maštovita azbuka je značajno olakšanje deci za učenje slova, uz čiju pomoć učimo slova kroz igru.

Učimo slova
Učimo slova

Najbolji i najlakši način da učimo slova je igra. Na tom starom konceptu se praktično zasniva azbuka za decu. Učenje kroz igru preporučljivo je od strane psihologa kako bi deca sebi učinila logičnim svet koji ih okružuje, jer kroz igru deca stiču socijalne veštine i razvijaju kognitivne sposobnosti, što je način da bez opterećenja i pritiska, za koje se obično vezuje reč "učenje", dete usvoja znanje kroz zabavu, kreativnost i maštu.
Čitanje detetu omogućava sticanje iskustva sa različitim rečima, ritmovima i zvukovima kao i bogaćenje rečnika, pa je zato vrlo bitno da dete susrećemo sa različitim sadržajima od najranijeg doba - „bebećeg“. Predčitalačke sposobnosti podrazumevaju da deca znaju da povezuju slike, oblike i slova kako bi na kraju mogli da sklapaju reči, potom da nauče i prepoznaju rimovanje reči (da neke reči slično zvuče), kao i pravac u kome se tekst piše (nama se to podrazumeva, ali deca to tek treba da nauče)
Dete će vremenom samo ispoljiti težnju i želju da samo savlada čitanje, a kada je spremno - to je individualno od deteta do deteta, ali se okvirno raspon kreće od 3. - 6. godine kada je krajnji rok da dete počne da se sprema za školu, te je bitno da roditelji to prepoznaju i detetu ponude adekvatan sadržaj kako bi ga što lakše savladalo i na zabavan način zadržalo pažnju i koncentraciju, a svi znamo koliko je to teško u ovom periodu, a Maštovita azbuka nudi mogućnost da na kreativan i zanimljiv način to postignete, čime ga na velika vrata uvodite u proces učenja od tada do kraja života. Zato treba da učimo slova uz Maštovitu azbuku.
Prvi susret sa učenjem slova je jako bitan, jer će to biti obrazac za kasnije. Veoma je važno da doživljaj učenja bude prijatan i ispunjujući, a ne da bude vezan sa stresom i pritiscima, jer ce to biti obrazac i za kasnije. Pristupite učenju slova uvek kada ste dete i Vi dobre volje i puni energije.
Učenje treba početi od velikih slova. Preporučljivo je uvoditi jedno po jedno slovo u upotrebu i sa poznatim rečima. Deca su jako ponosna kada nauče slova svog imena i to im bude dobar podsticaj za dalje učenje.
Potom treba da slede kratki i laki pojmovi. Odvojte samo slova koja su detetu potrebna, mnoštvo slova može biti zbunjujuće, a nova slova uvodite tempom koji diktira samo dete. Za početak je dovoljno da prepozna slovo i imenuje ga, asocijacije u vidu slike su od velike pomoći jer dete time lakše pamti i vezuje simbol za određenu sliku. Bitno je da ovo učenje vezuje za igru i time budi lepe asocijacije, da učenje ne predstavlja stres. Zato je pogodno korišćenje veselih i zanimljivih slika na različite teme čemu je prilagođena Maštovita azbuka.
Sledeći korak u učenju podrazumeva rastavljanje i spajanje reči na slogove. U tom periodu deca su sposobna da čitaju reči uz pomoć starijih, a uglavnom se radi o lakim i kratkim rečima koje se rimuju.
Tek tada može se pristupiti učenju pisanja istih slova za šta je idealna tabla za pisanje Maštovite azbuke koja omogućava veliki broj poteza rukom i razvija maštu i kreativnost kod dece.
Sa postepenim i zanimljivim početkom uz pomoć Maštovite azbuke, lako ćete decu zainteresovati da zavole čitanje i time udariti čvrste temelje njihovom daljem učenju i intelektualnom i motoričkom razvoju.


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.